català l castellano

Guia de recursos i eines 2.0 per a l'ús del professorat, que poden ser del vostre interès com eines didàctiques. En trobareu una primera classificació per tipus de recursos, i una segona per branca de coneixement.

Per tal de mantenir-lo actualitzat, necessitaríem de la vostra col·laboració. Us animam a participar-hi enviant les aportacions que cregueu que poden ser d’interès, a través de l’adreça següent: <suport.desenv@uib.es>

 

Recursos

-
Imatge - Biblioteques i catàlegs en línia
-
Núvols d'etiquetes
-
Vídeo - Publicacions i revistes en línia
-
Documents compartits
-
Presentacions -- Simulació
-
Puzles
-
Animacions i videotutorials -- Geolocalització
-
Xarxes socials
-
Diagrames, esquemes i mapes - Marcadors socials
-
Wikis
-
Bases de dades i documents - Blocs
-
Carpetes d'aprenentatge
-
Museus i arxius virtuals - Pòsters
-
Eines de treball col·laboratiu
-
Àudio
-
Continguts multimèdia    

 

Branques de coneixement

Arts i humanitats
Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i jurídiques
Arquitectura i enginyeria